Continuum mechanics and plasticity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Han-Chin Wu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1584883634

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2005

Mô tả vật lý: xvii, 684 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 25660

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH