Experimental and Modeling Study of Laminar Flame Speeds for Alkyl Aromatic Components Relevant to Diesel Fuels [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 622.33 *Carbonaceous materials

Thông tin xuất bản: Livermore, Calif : Oak Ridge, Tenn. : Lawrence Livermore National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2013

Mô tả vật lý: Size: PDF-file: 12 pages

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256702

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH