Surface Meteorological Station - ESRL Short Tower, Prineville - Raw Data [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 333.933 Economics of land and energy

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2021

Mô tả vật lý: : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 257740

A diversity of instruments are used to measure various quantities related to meteorology, precipitation, and radiation near the Earth?s surface. Typically, a standard suite of instruments is deployed to monitor meteorological state variables.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH