America?s First Offshore Wind Farm [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.9 Other natural resources

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Scientific and Technical Information ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2016

Mô tả vật lý: Other: 00:00:59 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 258374

This video display?s America?s first offshore wind farm. It?s the Block Island Wind Farm off the coast of Rhode Island. Its 5 turbines will produce 30MW of clean energy.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH