Programming 32-bit microcontrollers in C : exploring the PIC32

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lucio Di Jasio

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750687096

ISBN-13: 978-0750687096

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Burlington, MA : Elsevier ; Newnes, 2008

Mô tả vật lý: xxiii, 527 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 25867

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH