Testing, Manufacturing, and Component Development Projects for Utility-Scale and Distributed Wind Energy, Fiscal Years 2006-2014 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.45 Wind engines

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2014

Mô tả vật lý: Size: 24 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 258762

This report covers the Wind and Water Power Technologies Office's Testing, Manufacturing, and Component Development Projects for Utility-Scale and Distributed Wind Energy from 2006 to 2014.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH