Statistical mechanics : from first principles to macroscopic phenomena

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. Woods Halley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 052182575X

ISBN-13: 978-0521825757

Ký hiệu phân loại: 530.13 Statistical mechanics

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2007

Mô tả vật lý: xi, 283 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 25883

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH