Gamma Calibrations and Cobalt-60 Standards for Prompt Detectors [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 363.19 Product hazards

Thông tin xuất bản: Washington, D.C : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of the Assistant Secretary for Defense Programs ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2022

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261569

PROMPT RADIATION DETECTION AND IMAGING WORKSHOP April 25 ? 28 North Las Vegas, Nevada NNSA Losee Road Campus, C1, First Floor, Auditorium
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH