Nuclear Innovation [electronic resource] : Clean Energy (NICE) Future Initiative

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary for Nuclear Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2021

Mô tả vật lý: Size: 1.11 MB : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261689

This presentation provides an update on the activities of the Nuclear Innovation: Clean Energy (NICE) Future initiative to the nuclear energy agency. This update includes recent activities related to the initiative and related to the Flexible Nuclear Campaign.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH