COVID-19 Knowledge Graph -- Dataset for SMCDC 2021 Challenge 2 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615. Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2021

Mô tả vật lý: : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261701

This repository contains the data for the 2021 Smoky Mountains Computational Sciences Data Challenge (SMCDC21) Challenge 2 -- Finding Novel Links in COVID-19 Knowledge Graph. The total size of all files in this repository is 285MB. Challenge website: https://smc-datachallenge.ornl.gov/2021-challenge-2/ More information about the challenge and the data: https://github.com/ORNL/smcdc-2021-covid-kg
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH