Illumina Sequencing for SARS-CoV-2 Training [Slides] [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 572.8 Biochemical genetics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2021

Mô tả vật lý: Size: 177 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261702

This report compiles Wetlab training slides for DTRA sponsored training and has presentations titled: 1) Library Validation Step 2: Bioanalyzer DNA HS Assay, 2) Library Validation Step 3: qPCR, 3) Setting up a MiSeq Run, 4) Sample Prep & Initial QC, 5) Detailed Illumina MiSeq Sequencing, 6) AmpliSeq for Illumina: Best Practices, and 7) Sample/Data Management for SARS-CoV-2 Samples.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH