Correct Use of Filtering Masks [electronic resource] : Five types you'll encounter at LANL

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 617.2 Results of injuries and wounds

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2020

Mô tả vật lý: Size: 16 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261800

This report provides screenshots of online training on how to use ear loop, tie back, and double elastic face masks made of cloth, surgical, KN95, N95 or homemade materials.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH