Basic Energy Sciences Program Update [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.79 Energy

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2020

Mô tả vật lý: Size: 20 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261815

This brochure describes updates to the BES program in FY 2019, including new awards, strategic planning activities, and recognition of BES Principal Investigators. It also describes select research highlights from the three divisions in BES.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH