Multiphysics Modeling/Simulation Capabilities Based on MOOSE [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.28 Tests, driving, maintenance, repair

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : National Aeronautics and Space Administration Announcement ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2021

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 266079

Overview presentation of INL modeling and simulation efforts in support of NASA nuclear thermal propulsion design using MOOSE-based tools.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH