Energy by the Numbers [electronic resource] : Fuel Cell Electric Vehicles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.42 Other branches of engineering

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Scientific and Technical Information ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2017

Mô tả vật lý: Size: 00:00:55 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 266551

Energy by the Numbers presents fuel cell electric vehicles. Fuel cell electric vehicles (FCEVs) debuted in the U.S. in 2015. Three models are available in the United States. FCEVs run on hydrogen and only emit H2O.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH