EV Ridealong with Racecar Driver Leilani Munter (U.S. Department of Energy) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 628.2 Sewers

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Scientific and Technical Information ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2016

Mô tả vật lý: Other: 00:01:47 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 266667

Learn about some of the benefits of electric vehicles with racecar driver Leilani M�nter.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH