Clean Cities Program Contacts; U.S. Department of Energy (DOE), Clean Cities, Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2015

Mô tả vật lý: Size: PDF 348 kb

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 266916

This fact sheet contains contact information for program staff and coalition coordinators for the U.S. Department of Energy's Clean Cities program.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH