ARPA-E LITECAR Challenge [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.28 Tests, driving, maintenance, repair

Thông tin xuất bản: Washington, D.C : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2015

Mô tả vật lý: Size: 0:02:00 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 266985

With more than 250 conceptual designs submitted, we are pleased to highlight the winners of the LIghtweighting Technologies Enabling Comprehensive Automotive Redesign (LITECAR) Challenge. These innovative conceptual designs seek to lightweight a vehicle while maintaining or exceeding current U.S. automotive safety standards.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH