Introduction to relativistic continuum mechanics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D Bini, G Ferrarese

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540731665

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008

Mô tả vật lý: 340 p. : , ill., digital ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 26714

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH