21st Century Locomotive Technology [electronic resource] : Technical Status Report 30

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 627.8 Dams and reservoirs

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Heavy Vehicle Technologies Program ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2010

Mô tả vật lý: Size: 134kb : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 267603

Analysis of specific missions shows that combining Trip Optimization techniques with Hybrid Energy Storage increases energy savings.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH