Carbon Sequestration Atlas IV Video [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333 Economics of land and energy

Thông tin xuất bản: Morgantown, W.Va. : Oak Ridge, Tenn. : National Energy Technology Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2013

Mô tả vật lý: Size: 0:04:12 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 268348

The Carbon Sequestration Atlas is a collection of all the storage sites of CO2 such as, petroleum, natural gas, coal, and oil shale.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH