Five comedies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A Blackmore, E Blackmore, Franci Giguère, George Sand

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN: 0791457117 (alk. paper)

ISBN: 0791457117 (alk. paper)

ISBN: 0791457125 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 0791457125 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 842.7 French drama

Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press, c2003

Mô tả vật lý: 272 p. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 271212

Includes bibliographical references (p. 271-272Includes bibliographical references (p. 271-272
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH