Patent law essentials : a concise guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan L Durham

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780313353949 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 346.730486 Private law

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Praeger, 2009.

Mô tả vật lý: x, 257 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 272564

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH