Brahma in the West : William Blake and the Oriental renaissance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Weir

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0791458172 (alk. paper)

ISBN: 0791458180 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 821.7 English poetry

Thông tin xuất bản: Albany, NY : State University of New York Press, c2003.

Mô tả vật lý: xiii, 170 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 272970

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH