Great-looking 2 x 4 furniture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Baldwin, Stevie Henderson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0806981628

Ký hiệu phân loại: 684.104 Wooden furniture

Thông tin xuất bản: New York : Sterling Publishing, c1996.

Mô tả vật lý: 128 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 273030

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH