Analytical and physical electrochemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. H Girault

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN: 0824753577 (Marcel Dekker)

ISBN-10: 2940222037

Ký hiệu phân loại: 541.37 Electrochemistry and magnetochemistry

Thông tin xuất bản: Lausanne, Switzerland : New York : EPFL ; Marcel Dekker, c2004.

Mô tả vật lý: xiii, 431 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 273260

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH