Ceramic materials for energy applications vi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119321743

Ký hiệu phân loại: 669.9 Physical and chemical metallurgy

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xi, 152 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 273487

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH