CO₂ storage in carboniferous formations and abandoned coal mines : proceedings of the International Workshop on CO₂ Storage in Carboniferous Formations and Abandoned Coal Mines, Beijing, China, 8-9 January 2011

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ma He

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415620791

ISBN-13: 978-0415620796

Ký hiệu phân loại: 622.33 *Carbonaceous materials

Thông tin xuất bản: Leiden, Netherlands : CRC Press/Balkema,

Mô tả vật lý: xv, 201 p. : , ill., maps ; ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 274510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH