Critical socio-technical issues surrounding mobile computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Media Ayu, Murni Mahmud, Teddy Mantoro, Norshidah Mohamed

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1466694386 (hardcover)

ISBN: 9781466694385 (hardcover)

Ký hiệu phân loại: 004.67 Wide-area networks

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xx, 357 pages : , illustrations ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 274919

"This book is a source for research-based perspectives on the use and application of mobile technology in modern society, featuring extensive research on a variety of topics relating to the social, technical, and behavioral perspectives of mobile applications"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH