Healthy, active and outside! : running an outdoor programme in the early years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Janice Filer

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0203933095 (ebk)

ISBN: 0415436524 (pbk)

ISBN: 9780203933091 (ebk)

ISBN: 9780415436526 (pbk)

Ký hiệu phân loại: 371.384 Outdoor education

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2008.

Mô tả vật lý: ix, 181 p. : , ill. ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 275787

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH