Environmental enrichment for captive animals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert J Young

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0632064072

Ký hiệu phân loại: 636.0832 Animal husbandry

Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Malden, MA : Blackwell Science, 2003.

Mô tả vật lý: xii, 228 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 276155

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH