Violence in Islamic thought from the Qur'ān to the Mongols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R Gleave, István Kristó Nagy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0748694234

ISBN-13: 978-0748694235

Ký hiệu phân loại: 939.4-956 Middle East to 640

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: viii, 278 pages : , illustrations ; , 24

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 276286

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH