The Facts on File encyclopedia of health and medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kyra J Becker, James Chambers, Deborah S Romaine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816060630

ISBN-13: 978-0816060634

Ký hiệu phân loại: 610.3 Medicine and health

Thông tin xuất bản: New York, NY : Facts On File , 2007

Mô tả vật lý: 4 v. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 27665

Includes bibliographical references (p. 433-441) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH