Chemistry from first principles [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. C. A Boeyens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402085451

Ký hiệu phân loại: 541 Physical chemistry

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V, 2008.

Mô tả vật lý: xvii, 321 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 27667

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH