Micromechanics of fracture and damage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luc Dormieux, Djim Kondo

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 184821863X (hbk)

ISBN: 9781848218635 (hbk)

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xviii, 310 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 276679

Includes bibliographical references (pages 305-3
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH