Political philosophy and the challenge of revealed religion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Heinrich Meier

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 022627585X

ISBN-13: 978-0226275857

Ký hiệu phân loại: 320.01 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: ix, 200 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 276856

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH