Final freedom : the Civil War, the abolition of slavery, and the Thirteenth Amendment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Vorenberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521543843

ISBN-13: 978-0521543842

Ký hiệu phân loại: 973.714 Results

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xviii, 305 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 277081

Includes bibliographical references (pages 253-296) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH