Statistical mechanics made simple : a guide for students and researchers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Charles Mattis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812381651

ISBN: 981238166X (pbk.)

ISBN: 9812388869 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 530.13 Statistical mechanics

Thông tin xuất bản: River Edge, N.J. ; Hong Kong : World Scientific, 2003

Mô tả vật lý: xvi, 252 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 27715

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH