Molecular logic-based computation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. Prasanna De Silva

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1849731489 (hbk.)

ISBN: 9781849731485 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 543.2 Classical methods

Thông tin xuất bản: Cambridge : RSC Publishing, [2013]

Mô tả vật lý: xviii, 397 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 277346

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH