Violent emotions : shame and rage in marital quarrels

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Suzanne M Retzinger

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0803941838 (cl)

ISBN: 0803941846 (pb)

Ký hiệu phân loại: 306.81 Marriage and marital status

Thông tin xuất bản: Newbury Park, Calif. : Sage Publications, c1991.

Mô tả vật lý: xxiii, 238 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 277509

Includes bibliographical references (p. 215-226) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH