Dictionary of nutraceuticals and functional foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N. A. M Eskin, Snait Tamir

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0849315727 (acid-free paper)

ISBN-13: 978-0849315725

Ký hiệu phân loại: 613.203 Personal health and safety

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis Group/CRC Press, 2006.

Mô tả vật lý: 507 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 277847

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH