Cognitive aspects of bilingualism [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liliana Albertazzi, Istvan Kecskes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402059346

Ký hiệu phân loại: 404.2019 Bilingualism

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2007.

Mô tả vật lý: xiii, 362 p. : , ill., digital ; , 36 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 27805

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH