Introduction to continuum mechanics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Erhard Krempl, W. Michael Lai, David Rubin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0585470650

Ký hiệu phân loại: 532 Fluid mechanics Liquid mechanics

Thông tin xuất bản: [Oxford] : Butterworth-Heinemann, 1996

Mô tả vật lý: xiv, 556 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 27832

Continuum mechanics studies the response of materials to different loading conditions. The concept of tensors is introduced through the idea of linear transformation, and the interrelation of direct notation, indicial notation, and matrix operations is also presented. A wide range of idealized materials are considered through simple static and dynamic problems.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH