The meaning of relativity [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edwin P Adams, Albert Einstein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203449533

ISBN-10: 0415285887

Ký hiệu phân loại: 530.1 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2003

Mô tả vật lý: 177 p. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 27840

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH