Chemical engineering : modelling, simulation and similitude

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tanase G Dobre, José Sanchez Marcano

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527306072

ISBN-13: 978-3527306077

Ký hiệu phân loại: 660.072 Chemical engineering and related technologies

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: xv, 552 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 27848

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH