Legume crop genomics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: E. C Brummer, H. T Stalker, Richard F Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1893997480 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 633.304233 Legumes, forage crops other than grasses and legumes

Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. : AOCS Press, c2004.

Mô tả vật lý: vi, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 278965

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH