The Lebanese diaspora : the Arab immigrant experience in Montreal, New York, and Paris

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dalia Abdelhady

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0814707335 (cl : alk. paper)

ISBN: 0814707343 (pb : alk. paper)

ISBN: 0814707718 (e-book)

ISBN: 9780814707333 (cl : alk. paper)

ISBN: 9780814707340 (pb : alk. paper)

ISBN: 9780814707715 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 305.89275692 Ethnic and national groups

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, c2011.

Mô tả vật lý: xi, 231 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 279275

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH