Information theory and evolution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Avery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812383999

Ký hiệu phân loại: 576.8 Evolution

Thông tin xuất bản: River Edge, NJ ; Hong Kong : World Scientific Pub., 2003.

Mô tả vật lý: xiii, 217 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28076

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH