Simply Asian

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kelsey Lane

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1930603711

Ký hiệu phân loại: 641.595 Food and drink

Thông tin xuất bản: San Francisco : Silverback Books, c2002.

Mô tả vật lý: 126 p. : , col. ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 281133

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH