From the natural man to the political machine : sovereignty and power in the works of Thomas Hobbes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gabriela Ratulea

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3631665503

Ký hiệu phân loại: 320.01 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 132 pages ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 281260

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH